ברק פרימה אדריכלים ומעצבים

לוגו ברק פרימה מעצבים ואדריכלים

בית משפ' פרימה

על הפרויקט:

בית פרטי בברקן, מגרש יורד של כחצי דונם, 240 מ"ר בניה בשתי קומות מעל הקרקע.

גילוי נאות, תכנון עבור בן משפחה הוא תמיד מורכב יותר, קל וחומר עבור אח מהנדס אזרחי.

בית משפ' פרימה

בית משפ' פרימה