ברק פרימה אדריכלים ומעצבים

לוגו ברק פרימה מעצבים ואדריכלים

צמודי קרקע ובניינים נמוכים

הדמיה

צמודי קרקע ובניינים נמוכים

עיצוב בית פרטי 5 - ברק פרימה אדריכלות ועיצוב פנים

בית משפ’ גיל

בית משפ' פרימה

בית משפ' פרימה

הדמיה בית פרטי חוץ - ברק פרימה אדריכלות ועיצוב פנים

בית משפ’ שושן

הדמיה בית פרטי חוץ - ברק פרימה אדריכלות ועיצוב פנים

בית משפ’ כהן

בניין בוטיק - למרחב רמה"ש

בניין בוטיק – למרחב רמה"ש

בית משפחת ז'ניה

בית משפחת ז'ניה